Guest blog: 5 things you should know about Raya

Sunday, July 06, 2014

Hi guys, we have a visiter. Raya from living on a polaroid is taking over the blog today. So enjoy her little article. 
You wanna be a guest blogger too? Don't hesitate and email me on right now on themindofanexchange@hotmail.com. Hallo, mijn naam is Raya en dit zijn 5 dingen die je moet weten over mij.
Hi, my name is Raya and these are 5 things you should know about me!


Behalve dan in de liefde want mijn lief is 2 jaar jonger dan mij.
Voor de rest ben ik zot van oude dingen. Dingen die in de volksmond ook wel vintage of retro worden genoemd.

Geef mij maar een oud kastje dat ik zelf een beetje opleuk door er een fancy kleurtje over te schilderen in plaats van zo'n design meubel waarvan je niet weet wat nu net de bovenkant is.
Of moet je er op zitten misschien?

Geef mij maar een paar oorbellen uit oma's juwelenkistje in plaats van een paar waar in grote letters "made in china" opgeschreven staat. Je mag dan nog geen voet buiten zetten of je ziet al iemand met hetzelfde paar rondhuppelen.
Wat heb jij een goede smaak!

En toch loop ik rond met een iPhone in mijn sjakos van de rommelmarkt en plaats ik mijn computer op een bureau dat nog van mijn oma is geweest.

We moeten mee met onze tijd zeker?


http://marcosguimaraess.tumblr.com/post/74172801442

Except in love because my boyfriend is 2 years younger than me.
Besides that, I love old things. Things that in popular speech are also known as vintage or retro.

Give me an old cupboard that I then paint in a fancy colour rather than a design item of which you don't exactly know what's the upside.
Or should you sit on it?

Give me a pair of earrings from grandma's jewlery box instead of a pair where you can read "made in china" at the back. You can't set foot outside or you'll see someone hopping around with the same pair.
You have good taste!

And yet, I walk around with an iPhone in my purse from the flea market and I place my computer on a desk that once was my grandmothers.

We must move with the times, right?


http://goodyears.tumblr.com/post/62621151103
Ik benoem het ook wel als: "georganiseerde chaos". Ik weet perfect waar alles ligt in het rommeltje dat ik mijn kamer noem. Wat voor een ander (lees: mijn lief) lijkt alsof er een bom is ontploft, is voor mij een kamer vol schatten die nog ontdekt moeten worden.

Waar heb je mijn sokken gelegd?
Daar, onder je t-shirt?
Welk t-shirt?
Dat t-shirt onder de handdoek op de bureau.

Ondanks het feit dat mijn kamer er bijligt als een slagveld en ik vaak al aan iets begin terwijl mijn vorige project nog helemaal niet afgewerkt is, ben ik in mijn hoofd en werken super gestructureerd. Alles zit netjes geordend in mappen en dozen. Ik kan meteen dat ene formulier terugvinden dat ik maanden geleden ontvangen heb.

Ik maak voor alles lijstjes en documentjes liefst nog met kopjes, nummering en in Arial pt. 11. Als ik kook, knutsel of foto's neem moet dit alles perfect zijn of het vliegt de vuilnisbak in.
Zonde? Vast wel. Spijt? Helemaal niet. Opnieuw beginnen? Doen we!

http://connoisseurofsillyhats.tumblr.com/post/55975431624/when-im-home-alone-cleaning-my-apartment


Or how I like to call it: "organized chaos". I know exactly where everything is in the mess I call my room. What for someone else (read: my boyfriend) looks like a bomb went off, for me is a room full of treasures to be discovered.

Where did you put my socks?
There, under your shirt?
Which shirt?
The shirt under the towel on the desk
 
Despite the fact that my room resembles a battlefield and I often start something while my previous project is still not finished, in my head and work I'm super structured. Everything is neatly organized into folders and boxes. I can immediately find that one form that I received months ago.

I make lists and documents for everything preferably even with headings, numbering and in Arial pt. 11. When I cook, craft or take photos it has to be perfect and if not? In the trash it goes.

A waste? Probably. Regret? Not at all. Start over? Will do!http://samisblahs.tumblr.com/post/54212364471/today-i-feel-like-cleaning-my-room
Nadat we de film "we bought a zoo" hadden gezien, zagen mijn lief en ik het al helemaal voor ons. Wij wouden ook wel een eigen zoo. Gewekt worden door het trompetteren van de olifanten, knuffelen met de aapjes en tussendoor iedereen van eten voorzien. Uiteraard is dit helemaal niet mogelijk, zo realistisch zijn we wel maar wat dromen kan geen kwaad toch?

Ik ben zot van alle diertjes. Behalve dan van slangen en spinnen, daar gaan mijn haren van rechtstaan. Ik kan er enorm van genieten om mijn hamstertje over mijn armen te laten lopen, om onze kaketoe eens flink tussen de veren te wrijven of om het hondje van mijn zus gek te maken.

Heeft ze die bal nu gegooid of niet?

Als moeder eend dan beslist dat ze net voor mijn wielen met 7 (of 8) volgelingen de straat gaat oversteken dan ga ik ook keihard op mijn rem staan. Vaak met wat getoeter en gevloek in de wagen achter mij maar die beestjes verdienen het volgens mij even hard om te leven als wij.
Later wil ik graag 7 kippen, 10 vissen, 4 parkieten, 2 schildpadden, 1 kat en 1 hond alsjeblieft!

http://brokenchakra.tumblr.com/post/89106249064After we had seen the movie "we bought a zoo" my boyfriend and I totally could imagine ourselves owning a zoo. Waking up to the trumpeting of the elephants, cuddeling with monkeys and in between provide everyone with food. Obviously, this is not possible, we're realistic like that. But a girl can dream right?
 
I'm crazy about all animals. Except snakes and spiders, my hair will stand up straight if I see one passing. A spider that is, because we don't see passing snakes that often in Belgium ;). I can really enjoy my hamster running on my arms, giving my cockatoo a good rub between his feathers or making my sisters dog crazy.

Did she throw the ball or not?

When mother duck decides that she needs to cross the road just in front of my wheels with 7 (or 8) followers, I'll step hard on my brakes. Often with some honking and cursing in the car behind me, but I think the animals deserve to live just as much as we do.

In the future, I'd like 7 chickens, 10 fish, 4 parakeets, 2 turtles, 1 cat and 1 dog please!


http://cuteanimaltherapy.tumblr.com/post/89252973079

Of het nu over een eigen zoo is, een volgende reis naar een ver land of dat ene kleedje in de kringloopwinkel, dromen doe ik vaak. Zowel overdag als 's nachts.

Soms luidop en meestal heel stilletjes in mijn hoofd. Het moeten ook niet altijd grote, indrukwekkende dromen zijn. Soms droom ik gewoon over een volgende date met mijn lief of over hoe we de tuin zouden kunnen inrichten.

In je hoofd en je dromen kan alles. Daar kan ons huis ineens opstijgen of heb ik plots hele lange benen. Mijn dromen zijn vaak heel levendig en als ik wakker word, twijfel ik soms of wat ik droomde nu net echt gebeurd is of niet.

Ik hou er wel van om te dromen. Vaak haal ik er ideeën en creativiteit uit.

En soms, meestal, altijd sta ik versteld.

http://mindardent.tumblr.com/post/86615437323Whether it's about an own zoo, a trip to a foreign country or that one dress in the thrift store, dreaming is something I often do. Both day and night.

Sometimes out loud but usually very quietly in my head. It aren't always big, impressive dreams. Sometimes I just dream about the next date with my boyfriend or how we could decorate the garden.

In your head and dreams anything is possible. Our house can suddenly take off or I could have long legs (pretty please?). My dreams are often very lively and when I wake up I sometimes doubt whether what I dreamed happened for real or not.

I kind of like it to dream. I often get some ideas and inspiration out of them.

And sometimes, often, always, I'm amazed.


http://giorgimermaid.tumblr.com/post/20580239216

"Dat kan ik zelf ook maken" is meestal de eerste gedachte die door mijn hoofd schiet als ik iets zie in de winkel of op een of andere blog. Dan heb ik het over zaken die je ook werkelijk zelf zou kunnen maken en geen spullen waar je eerst 3 jaar moet voor gestudeerd hebben.

T-shirt met leuk opschrift? Check
Oorbellen uit krimpfolie? Kan ik ook
Voedende bodybutter? Moet lukken

Ik zou alles zelf willen maken en mijn pinterest staat dan ook vol met DIY's en to do's. Hoewel ik langs de ene kant een vat vol ideeën ben, heb ik van iets anders heel weinig. Namelijk tijd. Ik steek veel tijd in mijn werk, mijn lief en mijn vrienden en dan blijft er soms (jammer, maar helaas) weinig tijd over om te knutselen en te frutselen. Als ik kan, plan ik dan wel eens een avondje vol creatieve uitspattingen.

Als je je afvraagt waarmee ik dan het meeste bezig ben dan heb ik maar 1 antwoord: vanalles! Ik creëer juweeltjes, beschilder t-shirts, maak bruisballen, vervaardig hele fotoalbums, fabriceer theelichthouders en nog zo veel meer.
Ik hou van nieuwe uitdagingen en zeg nooit "dat kunt gij niet maken".

http://lucianamunizz.tumblr.com/post/39597813571

"I can make that myself" is usually the first thought that crosses my mind when I see something in a store or on any blog. I'm talking about things that you could actually make yourself and not something wherefore you should have studied 3 years first.

T-shirt with nice print? Check
Earrings from shrinky dinks? Can be done
Nourishing body butter? Double check

I would like to make everything myself and my pinterest is therefore full of DIY's and to do's. Although I am full of ideas on one hand, I have very little of something else. Time. I invest a lot of time in my work, my boyfriend and my friends. That leaves (unfortunately) little time to tinker and fiddle. If I can, I plan a night full of creative endeavors.

If you're wondering what I do the most than I have only one answer: lots of things! I create gems, paint t-shirts, make bath bombs, manufacture entire photo albums, fabricate tealight holders and so much more.

I love new challenges and never (like ever) say "that's something you can't make"http://naughtypolaroids-n-sweetnothings.tumblr.com/post/72376335771


Spullen van de rommelmarkt, foto's van mijn beestjes, dingen waar ik over droom en soms eens een DIY. Deze chaos vind je dan in een netjes stramien dat ik mijn blog noem.
Treasures from the flea market, pictures of my pets, things I dream about and sometimes a DIY. This chaos you can find perfectly ordered in a thing I call my blog.

Hallo, mijn naam is Raya en dit waren 5 dingen die je moet weten over mij.
Hi, my name is Raya and these were 5 things you should know about me! 

Aangenaam!
Nice to meet you!


You Might Also Like

3 Comments

 1. What a wonderful interview! this girl sounds a bit like me!
  http://modaodaradosti.blogspot.com/

  ReplyDelete
 2. Hihi, leuk om nog eens na te lezen! Fijn dat ik gastblogger mocht zijn!

  ReplyDelete
 3. Wat een uitgebreid artikel. Leuk om te lezen!

  Liefs,
  Kim / Vintage & Beauty

  ReplyDelete

Reacties zijn gemodereerd. Maar maken mij ontzettend blij ;)